Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

 

ZAPISY DO SZKOŁY

  

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 

Wniosek o przyjęcie dziecka 6 - letniego do szkoły

 

 

 

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

przyjmuje zgłoszenia uczniów do klasy I

 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci na podstawie podpisanego przez rodziców wniosku, który należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Wniosek dostępny jest w Przedszkolu w Świerczowie, na stronie www szkoły lub w sekretariacie szkoły.

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Pragną Państwo zapewnić swemu dziecku właściwy poziom nauczania

 oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań, w miłej, serdecznej atmosferze,

pod okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej?
Nasza szkoła w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach oferuje:

 • zajęcia edukacyjne w małolicznych klasach,

 • naukę języka angielskiego w ilości 3 godzin tygodniowo od klasy I,

 • naukę języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo od klasy I,

 • zajęcia komputerowe w bardzo dobrze wyposażonej pracowni,

 • specjalistyczną opiekę nad dziećmi (zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna w klasach I – III, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, opieka pedagoga),

 • zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci, między innymi: koła języka angielskiego, niemieckiego, przyrodnicze, taneczne, informatyczne, matematyczne, sportowe, naukowo – techniczne,

 • nowocześnie wyposażone pracownie w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne (tablice interaktywne w 3 salach, komputer z dostępem do Internetu w każdej sali, we wszystkich salach nowe meble, stoliki i krzesełka uczniowskie oraz indywidualne szafki dla każdego ucznia - szafki ubraniowe i szafki na pomoce w klasie),

 • pracownie edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III dostosowane dla uczniów 6-letnich oraz wyposażone w miejsca zabaw,

 • 16 stanowiskową nowoczesną pracownię komputerową,

 • 16 stanowiskową nowoczesną pracownię językową,

 • bezpieczny dostęp do Internetu w pracowni komputerowej,

 • dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną,

 • udział dzieci w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zawodach sportowych, rajdach rowerowych i pieszych,

 • dla każdej klasy organizowane są warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się,

 • treningi biofeedback,

 • smaczne domowe obiady w nowoczesnej stołówce szkolnej,

 • ciekawe wycieczki, wyjazdy do teatrów, na koncerty muzyczne, tygodniowe wyjazdy na zieloną szkołę oraz wyjazdy zagraniczne (wymiana młodzieży),

 • udział dzieci w działalności organizacji szkolnych: LOP, PCK, SKO, UKS „Bzyk”,

 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012.

 

Nasza placówka oprócz opieki nad dzieckiem
- oferuje wszechstronny rozwój młodego człowieka.

UCZCIE SIĘ Z NAMI!
BĄDŹCIE NASZYMI KOLEGAMI!

SERDECZNIE WAS ZAPRASZAMY!!!

wstecz